Integrált műtéti oktató rendszer

Publikáció rövid összefoglalója

A projekt címe: Integrált műtéti prezentációs és oktató rendszer létrehozása

A projekt kivitelezője: Vatner Kft.

Projektvezető: Vati István ügyvezető

A projekt célja: A GINOP-2.1.7-15-2016-01984 pályázat keretében létrehozott „Integrált műtéti prezentációs és oktató rendszer létrehozása” programban egy internet alapú, valós idejű, műtéti eljárásokat közvetíteni tudó rendszer kialakítására került sor. A rendszer a világ bármely részén használható, az alkalmazott technológiáknak köszönhetően a földrajzi távolságokat leküzdve, online oktatási platformként működtethető. Ehhez a rendszerhez kapcsolódik egy olyan online tudástár, mely orvosi műtéti technológiákról gyűjt össze képi- és hanganyagokat, orvos- és állatorvos-tudományi szakirodalmi adatbázist, kísérleti eljárások, műtéti technikák archív anyagait, valamint szabványos formátumú digitális orvosi képadatbázist.

Az ún. S.S.LITE rendszer fejlesztése során két részfeladat került elvégzésre. Az első, hardver fejlesztés során egy olyan eszközrendszer került kialakításra, mely alkalmas műtéti eljárások végrehajtására és bemutatására. Az endoszkópiás eszközrendszer alkalmas az operatőr és az eszköz nézőpontjának egyidejű digitális megjelenítésére, illetve neten keresztüli real-time közvetítésére. Az eszköz relatív kis méretű, mobil és gyorsan telepíthető. A második, szoftverfejlesztési lépésben egy olyan felhő alapú, folyamatosan bővíthető tudástár kialakítására került sor, melyben témakörök szerinti bontásban, visszakereshetően műtéti videótartalmak, ehhez kapcsolódó különböző orvosi képalkotó eljárásokkal készült felvételek, képi, videó és hang típusú demonstrációs anyagok, eszközkatalógus került feltöltésre.

A létrehozott rendszer alkalmas az orvostudományi, állatorvostudományi graduális hallgatók képzésére, az egészségtudományi szakemberek posztgraduális és specialista képzésének támogatására, a képző intézmények tudástárának bővítésére, valamint széleskörű, a földrajzi távolságokat átívelő műtéti és oktató prezentációs előadások támogatására.

Szerzők és megjelenés helye (weboldal, újság, konferencia, stb.)

Vati István, Matyék Gábor

Weboldal: https://vatner.hu/kutatas-es-fejlesztes/integralt-muteti-oktato-rendszer/

Dokumentum típusa

abstract, egyéb

Integrált műtéti oktató rendszer

Széchenyi logó - ERFAA projekt neve:
Integrált műtéti prezentációs és oktató rendszer létrehozása

Pályázat azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01984

Vissza nem térítendő támogatás összege: 116 457 593 Forint

A támogatás mértéke: 61.51 %

Projekt befejezésének dátuma: 2019.06.30

Projekt leírása:
A projekt megvalósításának fő célja volt egy olyan integrált műtéti prezentációs és oktató rendszer létrehozása, mely akár valós időben képes műtétek bemutatására az interneten bárhol a világban, és kapcsolódik hozzá egy online rendszerben működő tudástár mely orvosi műtéti technológiákról gyűjt össze képi és hanganyagokat, orvos-szakmai irodalmi hátteret, kísérleti technikák archív anyagait, valamint szabványos formátumú digitális orvosi képalkotás anyagait. Ezek rendszerbe szervezve alkalmasak távsegítség nyújtására.

A fejlesztés alapvetően két területre bontható:

  1. A műtétek végrehajtására, bemutatására alkalmas eszközrendszer fejlesztése. E részfeladat során egy olyan mobil eszközrendszer került kifejlesztésre, mely párhuzamosan alkalmas az operációt végző szemszögéből, és az operációs eszköz képének minimális késleltetésű idejű digitális megjelenítésére, és közvetítésére neten keresztül. A rendszer követelmény a gyors telepíthetőség, és a mobilitás.A rendszer fő egységei:A műtét külső képének közvetítésére szolgáló kis késleltetésű WIFI kapcsolattal rendelkező mobil digitális kamera fejlesztése.A műtéti eszközhöz (endoszkóp, laparoszkóp) csatlakoztatható, és a képének közvetítésére alkalmas kis késleltetésű WIFI kapcsolattal rendelkező mobil digitális kamera fejlesztése.A műtétekhez használatos endoszkópokhoz csatlakoztatható mobil fényforrás fejlesztése.Egy streaming rendszer fejlesztése mely a megfelelő kódolási módszerrel együtt képes az endoszkóp képét a kívánt késleltetési idő határértékén belül megjeleníteni.
  2. A műtéti technikák elsajátítására szolgáló tudástár és annak kiszolgálására alkalmas keretrendszer létrehozása. E részfeladat során egy olyan folyamatosan bővíthető felhő alapú adatbázis és szoftver rendszer létrehozása a cél, mely képes témakörök szerinti bontásban visszakereshetően, műtéti videó tartalmak, hozzá kapcsolódó CT, MR, UH, PET, RTG képek, szakirodalmi adatok, demonstrációs képi és hanganyagok, műtéti eszköz katalógus tárolására, és megjelenítésére. A fejlesztés során az artroszkópos, laparoszkópos állatorvosi műtétek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó tudástári anyagok feltöltésére szorítkozunk.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
“VATNER” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
7400 Kaposvár, Zárda u. 13.